top of page

Källor

Trovärdiga och oberoende källor hjälper er och leverantörer att identifiera och bedöma negativ påverkan i leveranskedjan.

Inledning

Inledning

Under riktlinjer och stöd hittar ni de internationella ramverk som ligger till grund för arbetet med tillbörlig aktsamhet. Ni hittar även FN:s och ILO:s konventionsdatabaser och lagstiftningsdatabaser samt information om världsproduktionen av mineraler.

 

Därefter har vi listat källor för bedömningen av mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljön och affärsetik i respektive land, liksom för att identifiera särskilt sårbara grupper. Slutligen har vi samlat länkar till globala fackförbund. 

Sidan innehåller alltså källor avseende:

Riktlinjer och stöd
bottom of page