top of page
Blank sida: Tillgänglighetspolicy

Tillgänglighet

Tillgänglighet för hållbarupphandling.se

Hållbar Upphandling står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här texten beskriver hur hållbarupphandling.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

 

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Länkarna nedan leder till detaljerad information om vilka tillgänglighetsproblem du kan möta i olika användningssituationer.

 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från LfU som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

 

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Otillgängliga delar beskrivs nedan.

 

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

 

Bristande förenlighet med lagkraven

 

Problem vid användning utan synförmåga

 • Funktion att hoppa över grupperat innehåll saknas.

 • Vissa länkar kan vara ofullständigt beskrivna.

 • Videoklipp saknar undertexter.

 • Inga märkbara fel för användarna några kodrader validerar inte. Felsökning pågår.

 

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Funktion att hoppa över grupperat innehåll saknas.

 • Vissa länkar kan vara ofullständigt beskrivna.

 • Vissa grafiska objekt saknar tillräckliga kontraster.

 • Videoklipp saknar undertexter.

 

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

 • Funktion att hoppa över grupperat innehåll saknas.

 • Vissa länkar kan vara ofullständigt beskrivna.

 

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • Funktion att hoppa över grupperat innehåll saknas.

 • Vissa länkar kan vara ofullständigt beskrivna.

 

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2020.

 

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av hållbarupphandling.se

 

Senaste bedömningen gjordes den 22 september 2020.

 

Redogörelsen uppdaterades senast den 22 september 2020.

bottom of page