top of page

Kansli

Pauline Göthberg

Enhetschef
pauline.gothberg@regionstockholm.se

072-459 66 68 

Diego Cattolica Correa

Nationell Miljöstrateg
diego.cattolica-correa@regionstockholm.se 
072-459 68 48

Selina Karlsson

Hållbarhetscontroller
selina.karlsson@regionstockholm.se
072-459 69 48

Kontakt kansliet

Nina Wertholz

Hållbarhetscontroller
nina.wertholz@regionstockholm.se 

070-737 71 58

Erik Adriansson

Nationell hållbarhetssamordnare
erik.adriansson@regionstockholm.se 

Stygruppen

Styrgruppen

Ragna Forslund

Emma Lewau

Ingrid Bergman

Ordförande
Upphandlingschef
Region Stockholm

Vice ordförande Hållbar upphandling

Hållbarhetschef

Region Östergötland,

Medlem
Inköpschef 
Region Skåne

Lars Loftäng

Johanna Schelin

Medlem
Avdelningschef Koncerninköp
Västra Götalandsregionen

Medlem
Hållbarhetschef
Region Kalmar

Regional samordning

Prioriterade
inköpskategorier

Ansvariga
regioner

Regional
samordnare

Område A
Kirurgiska instrument
Vårdrelaterad papper och plast
Medicinsk grundutrustning

Jämtland Härjedalen, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland

Josephine Jansson

Hållbarhetscontroller

josephine.jansson@rvn.se

Område B
Livsmedel & tillhörande tjänster, lokalvård och nutrition

Dalarna, Gävleborg,
Uppsala, Västmanland

David Holfve

Enhetschef
david.holfve@regiongavleborg.se

026-15 59 98

Område C
IT och medicinteknik
(bild och funktion)

Stockholm

Linda Scott-Jakobsson

Hållbarhetsstrateg
linda.scott-jakobsson@regionstockholm.se

08-123 144 68

Område D
Sårvård, kompression och tandvårdsutrustning

Gotland, Sörmland, Varuförsöjningen,
Värmland, Västmanland, Örebro

Patrick Söderström

Avtalscontroller
patrick.soderstrom@gotland.se

0498-26 95 09

Område E
Läkemedel

Västra Götaland

Jenny Forsell Skoog

Kvalitetstekniker CSR/Miljö
jenny.forsell.skoog@vgregion.se

0700-82 51 11 

Område F
Generella förbrukningsvaror och inkontinens & stomi

Jönköping, Kalmar, Östergötland

Annica Palmqvist

Avtalscontroller
annica.palmqvist@regionkalmar.se

0480-899 74 

Johanna Vöks (föräldrarledig)

Miljöstrateg
johanna.voks@regionkalmar.se

021-48 182 88

Område G
Medicinteknik

Blekinge, Halland, Kronoberg

Magnus Strand

Miljöstrateg
magnus_c.strand@regionblekinge.se

0455-73 63 65

Område H 
Möbler, tvätt och textilier

Skåne

Nathalie Zukowski

Inköpsstrateg 
nathalie.zukowski@skane.se

040-675 31 98

bottom of page