top of page

Välfärd genom världsledande
hållbar upphandling

Hållbar upphandling är ett nationellt samarbete mellan alla Sveriges 21 regioner.

Vårt syfte är att främja hållbar upphandling och stötta Sveriges regioner i arbetet mot ökad social och miljömässig hållbarhet. Detta gör vi genom uppföljning, kompetensutveckling och kommunikation. Regionerna har tagit fram en programförklaring som visar vägen till vår gemensamma vision "Välfärd genom världsledande hållbar upphandling - år 2030".   

 

Följande dokument har tagits fram till grund för vårt arbete.

STYRGRUPP

KANSLI

REGIONAL SAMORDNING

Karta 2024.png

A: Kirurgiska instrument,
vårdrelaterad papper och
 plast
och medicinsk grundutrustning

Kontakt: Josephine Jansson

josephine.jansson@rvn.se

B: Livsmedel & tillhörande tjänster,
lokalvård och nutrition

Kontakt: David Holfve
david.holfve@regiongavleborg.se

C: IT och medicinteknik (bild och funktion)

Kontakt: Linda Scott-Jacobsson

linda.scott-jakobsson@regionstockholm.se

D: Sårvård, kompression
och tandvårdsutrustning

Kontakt: Patrick Söderström

patrick.soderstrom@gotland.se

E: Läkemedel

Kontakt: Jenny Forsell Skoog

jenny.forsell.skoog@vgregion.se

F: Generella förbrukningsvaror
och inkontinens & stomi

Kontakt: Mats Barkestam,
mats.barkestam@rjl.se

 

G: Medicinteknik

Kontakt: Magnus Strand, Miljöstrateg, magnus_c.strand@regionblekinge.se

H: Tvätt och textilier

Kontakt: Nathalie Zukowski, nathalie.zukowski@skane.se

Regionerna ansvarar för att identifiera risker, sätta mål och genomföra avtalsuppföljningar. De regioner som samarbetar i upphandlingsfrågor bildar en upphandlingsregion och ansvarar för prioriterade inköpskategorier Inom varje upphandlingsregion finns en regional samordnare. Vid respektive upphandlingsregion hittar du kontaktuppgifter. 

Samarbetspartners

Helsingfors universitetssjukhus logotyp
Adda logotyp
Sykehusinnkjöp logotyp
bottom of page