Uppföljningen genomfördes av Region Jämtland Härjedalen för riskområde A och inom kategorin Kirurgiska Instrument.

Alcon grundades i Fort Worth, Texas, USA 1945. Alcons verksamheter är uppdelade på två områden: Kirurgisk vård och Syn/Ögonvård. Stickprovet för den här revisionen är en operationskit- produkt (förbrukningsvara) för gråstarrsoperationer.

I veckan arrangerade det nationella kansliet en introduktionsutbildning riktad till upphandlare, controllers, hållbarhetsstrateger, miljöstrateger och kategoriansvariga i Sveriges regioner. Webinariet var välbesökt och lockade närmare 60 deltagare.

I denna studie har författarna undersökt om och hur hållbarhetskrav ställdes vid upphandling av skyddsutrustning under pandemin.

Upphandlingsmyndigheten har haft ordförandeskapet i SIS-kommittén som arbetat med standarden. 

Kansliet deltog i veckan i ett webinarium som arrangerades av Bremen i norra Tyskland.

Kinas nationella folkkongress ratificerade i april i år ILO:s två konventioner om tvångsarbete (både ILO konvention 29 och 105 ingår i regionernas uppförandekod för leverantörer). Detta är positivt med tanke på de risker för statssanktionerat tvångsarbete kopplat till Uigurer och andra muslimska minoriteter som vi har rapporterat om inom bland annat IT- och textilindustrin i Kina.

Merit Medical Systems Inc är verksamma inom 4 områden: hjärtintervention, perifert ingrepp, interventionell onkologi & ryggrad och kritisk vård.

Uppföljningen gällde Sjukvårdstextilier och genomfördes av Region Skåne som samordnare för riskområdet.

GE Healthcare Sverige AB ingår i The General Electric Company (GE), som bildades 1889 av Thomas Alva Edison. GE är ett multinationellt amerikanskt bolag där GE Healthcare utgör ett affärssegment inom GE med anställda runt om i världen. 

Arkiv

RSS-flöde

feed-image Flödesposter