Idag öppnade Nordic Sustainability Expo och under ett av seminarierna så diskuterade PostNord, UD samt nationella kansliet en rad frågor kopplat till mänskliga rättigheter och företagande. En av dessa frågor handlade om EU kommissionens nya direktivförslag om tillbörlig aktsamhet för företag.

Nationella kansliet deltog i veckan vid ett lunchseminarium som arrangerades för Enacts företagsnätverk Swedish Network for Business and Human Rights. Här delade vi med oss av det senaste som händer inom offentlig upphandling.

Årets konferens fokuserade på juridiken kring offentlig upphandling och av hur regelverket om offentlig upphandling ska tolkas och tillämpas i praktiken. Tillsammans med Upphandlingsmyndigheten och Front Advokater diskuterade vi hur krav på social- och miljömässig hänsyn går från bör till ska och hur de implemeteras i praktiken. 

Vid ett internt seminarium för regionernas nationella nätverk för hållbar upphandling presenterades resultatet från den riskanalys av nya inköpskategorier som upphandlad konsult har genomfört. Här kan ni läsa rapporten i sin helhet.

Electronics Watch arrangerar en seminarieserie på olika teman vad gäller tillbörlig aktsamhet. Vid det senaste seminariet var temat gottgörelse vid kränkningar av mänskliga rättigheter. Gottgörelse är den tredje pelaren i FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och en central del i processen för tillbörlig aktsamhet. Men, vad är gottgörelse? Och hur kan det uppnås? 

Sveriges regioner har sedan 2016 varit medlem i Electronics Watch. Organisationen publicerar löpande Impact Stories med resultat från uppföljningar de gör för sina medlemmars räkning. I den senaste rapporten kan man läsa om resultaten från en uppföljning som gjordes i en av Foxconns fabriker i Tjeckien. Fabriken tillverkar stationära datorer och arbetsstationer som upphandlas av universiteten i Leeds, Leicester och Edinburgh.

I augusti 2021 startade vi upp arbetet med att revidera våra kontraktsvillkor för hållbara leveranskedjor. Arbetet har genomförts i nära samarbete med Upphandlingsmyndigheten och Adda Inköpscentral. I arbetet har också en referensgrupp bestående av cirka 40 organisationer från olika sektorer deltagit. Nu vill vi gärna ha synpunkter på det nya förslaget.

Idag publicerar vi verksamhetsrapport för 2021. Nedan följer ett axplock från hållbarhetsåret 2021. 

Det var fokus för Electronics Watch senaste webinarium där Region Stockholm medverkade och berättade om arbetet som genomförs inom ramen för regionernas nationella samarbete med hållbar upphandling.

Det var temat för kansliets presentation på Sveriges Offentliga Inköpares (SOI) årskonferens i Luleå. I år samlade SOI över 600 deltagare och en rad intressanta teman avhandlades. Ett stort tack till SOI för inbjudan och för möjligheten att fåt träffa och diskutera gemensamma frågor med alla kloka kollegor runtom i upphandlings-Sverige.

Arkiv

RSS-flöde

feed-image Flödesposter