top of page
Sök
  • hallbarupphandling

Vägledning för tillbörlig aktsamhet nu på engelska

Tidigare i år lanserade Adda och Sveriges regioner nya villkor för hållbara leveranskedjor. Villkoren är i linje med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter samt OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet för ansvarsfullt företagande. Nu lanseras det webbaserade stödet på engelska.En ny vägledning ska underlätta för leverantörer att leva upp till Sveriges regions nya avtalsvillkor. Kraven ställer ökade krav på företag att ta hänsyn till miljön och mänskliga rättigheter i tillverkningen av produkter. Foto: Unsplash.


Genom de nya avtalsvillkoren kan upphandlande organisationer ställa krav på leverantörer att identifiera, förhindra, begränsa och gottgöra negativ påverkan på människor, miljö och samhälle i den egna verksamheten och i leveranskedjan.

 

Arbetet med att ta fram villkoren har genomförts i nära samarbete med en referensgrupp bestående av drygt 40 organisationer inklusive statliga myndigheter, kommuner, regioner, leverantörer och civilsamhällsorganisationer. En rad experter från nationella och internationella organisationer har också bidragit. Villkoren är en revidering av de villkor som togs fram 2018 och ställs i Sveriges regioners alla upphandlingar av produkter med särskilt höga risker.

 

Sveriges Regioner och Adda Inköpscentral publicerar idag en vägledning till hur offentlig upphandling kan implementera krav på tillbörlig aktsamhet för att främja miljö och mänskliga rättigheter i leverantörskedjor på engelska. Vägledningen är utformad för att vara ett praktiskt verktyg för både leverantörer och upphandlare med en rad goda exempel.

 

Vi vill naturligtvis gärna höra om vägledningen kan förbättras och om det finns fler referenser och goda exempel att lyfta fram.

 

Här hittar ni den engelska vägledningen.


För mer information, kontakta Pauline Göthberg, Enhetschef Regionernas Nationella Kansli för Hållbar Upphandling eller Peter Nohrstedt, Hållbarhetschef, Adda Inköpscentral.Comments


Inlägg: Blog2_Post
bottom of page