top of page

Prioriterade inköpskategorier

Hållbar Upphandling ska verka för att främja och bidra till att hållbar upphandling sker på ett effektivt sätt. Eftersom både Sveriges regioner och andra upphandlande myndigheter förvaltas med offentliga medel är det särskilt viktigt att dessa verksamheter bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt.  Hållbar Upphandling delar därför sammanfattade resultat från avslutade revisioner i syfte att effektivisera uppföljningar för andra upphandlande myndigheter. 

För att lyckas med hållbar upphandling är det viktigt att prioritera de områden där riskerna är allvarligast och där hållbarhetskrav gör mest nytta för människor och miljö. En riskanalys har därför genomförts för samtliga regioners inköpskategorier.

Kategorierna i rött är de som ska prioriteras år 2023-2025. Bokstaven inom parentes efter respektive riskkategori visar vilket område som är ansvarigt. Du kan också klicka på kategorin för att komma direkt till förteckningen.

Under respektive kategori hittar du riskbedömningar, handlingsplaner, vägledningar samt sammanfattningar från revisioner.

Karta Prioriterade inköpskategorier
Generella förbrukningsvaror

Lokalvård (B)

Riskanalyser

Handlingsplaner

Sammanfattade
revisionsrapporter

Lokalvård

Nutrition (B)

Riskanalyser

Handlingsplaner

Sammanfattade
revisionsrapporter

Nutrition

Tandvård (D)

Riskanalyser

Handlingsplaner

Sammanfattade
revisionsrapporter

Tandvård
Inkontinens och stomi

Inkontinens (F)

Riskanalyser

Handlingsplaner

Sammanfattade
revisionsrapporter

Tvätt och textilier (H)

Riskanalyser

Handlingsplaner

Sammanfattade
revisionsrapporter

Tvätt och textilier
bottom of page