top of page
Sök
  • hallbarupphandling

Utbildning - Regionernas nya uppförandekod för leverantörer, del I och II

I denna inspelade web-utbildning lär du dig mer om Sveriges regioners nya gemensamma uppförandekod för leverantörer. Utbildningen vänder sig både till dig som arbetar med inköp på en region eller är leverantör.I utbildningen får du lära dig om de krav på respekt för mänskliga rättigheter, miljöpåverkan och affärsetik som ställs på regionernas leverantörer och processen för tillbörlig aktsamhet (due diligence) som ska gälla i företagets leveranskedja. Du får också en överblick av regionernas krav på uppföljning och vad som händer vid eventuella avvikelser.Bakgrund


Sedan 2010 samarbetar Sveriges regioner i ett nationellt arbete med hållbar upphandling. Regionerna har en gemensam uppförandekod för leverantörer som omfattar områdena mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljö och affärsetik. Arbetet med hållbar upphandling syftar till att identifiera och minimera risker för människor och miljö under produktens eller tjänstens hela livscykel.


Under 2023 har uppförandekoden för leverantörer uppdaterats. Uppförandekoden kommer att börja gälla vid inköp av varor i sjutton prioriterade inköpskategorier. De prioriterade inköpskategorierna är de produktområden där riskerna för negativa konsekvenser för människor och miljö bedöms vara allvarligast och där hållbarhetskrav gör mest nytta.

Comments


Inlägg: Blog2_Post
bottom of page