top of page
Sök
  • hallbarupphandling

Martin & Servera AB till återrevision efter avvikelser

Martin & Servera visar god kännedom om miljö- och människorättsproblem i leverantörskedjan men saknar etablerad systematik för att identifiera riskerna och hur de ska hanteras. Avvikelserna från kontraktsvillkoren hittades vid revision av leverantören i september 2023. Avvikelserna ska vara åtgärdade senast i mars 2024.


Under revisionen av livsmedelsleverantören Martin & Servera visade företaget på god kännedom om leverantörskedjor och vilka risker som finns för människor och miljö. Revisionsbolaget WSP menar att detta är en bra grund men att det samtidigt saknas etablerad systematik i arbetet, och bedömer att leverantören inte lever upp till regionernas kontraktsvillkor.


Enligt den åtgärdsplan som Martin och Servera tagit fram efter revision ska bristerna vara åtgärdade i mars 2024. Nationella Kansliet för Hållbar Upphandling kommer att följa upp att avvikelserna släcks genom återrevision under 2024.


Leverantör av nationellt intresse

Livsmedel ingår i produktkategorin Livsmedel som är en av sexton riskområden som prioriterats i regionernas gemensamma hållbarhetsarbete under perioden 2023-2025.

Läs mer om regionernas arbete med prioriterade inköpskategorier och gemensamma uppföljning av leverantörer på Hållbar Upphandlings hemsida.


Fakta:

Leverantör: Martin och Servera AB

Tidspunkt för revision: 26 september 2023 Urval för stickprov: -

Regioner med avtal: Gävleborg

Utfall av revision: ej godkända

Uppföljning: Återrevision under 2024.

En sammanfattning av revisionsrapporterna hittas här.

För fler frågor, kontakta David Holfve, Region Gävleborg.


Комментарии


Inlägg: Blog2_Post
bottom of page