Aktuellt

 • 29 apr 2021

  Hur förbereder man sig för en hållbar upphandling?

  Det var temat på den första workshop som OECD arrangerade inom ramen för den pilot som pågår under 2021 där Sveriges regioner medverkar. Under denna workshop diskuterades vikten av planering och att kartlägga och analysera behov, marknad och hållbarhetsrisker i ett tidigt skede vilket kan lägga grunden för en effektiv upphandling senare. Anja Björnberg Ekstrand presenterade hur Sveriges regioner arbetar med tillbörlig aktsamhet (Due Diligence) och hur man prioriterar risker med fokus på upphandling av textilier.
 • 29 apr 2021

  Regionernas vägledning för upphandling av läkemedel

  Nu publiceras regionernas vägledning för tillämpning av Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för läkemedel!
 • 22 apr 2021

  Mänskliga rättighetsdagarna i Uppsala

  Tidigare i veckan ägde mänskliga rättighetsdagarna i Uppsala rum. Konferensen ägde rum digitalt med såväl förinspelade föreläsningar som livesändningar från Uppsala Konsert och Kongress. Det har varit tre fullspäckade dagar med massor av spännande seminarier och föreläsningar på temat mänskliga rättigheter. Region Uppsala och det Nationella Kansliet höll i ett seminarium under tisdagen och berättade om regionernas gemensamma arbete med hållbar upphandling.
 • 19 apr 2021

  Workshop i Region Halland - Hållbar Upphandling

  I veckan arrangerade upphandlingsavdelningen i Region Halland en workshop om hållbar offentlig upphandling och regionernas kansli var på plats för att hålla i utbildningen.
 • 15 apr 2021

  Regionernas kansli deltar i samtal kring uigurernas situation i Kina

  Panelsamtalet arrangerades av CSR Sweden och Global Bar Magazin där temat för panelen var  ”När ska uigurerna få rättvisa?”
 • 31 mar 2021

  Året i korthet – Verksamhetsrapport 2020

  År 2020 blev ett mycket speciellt år. Spridningen av coronaviruset påverkade självfallet det nationella samarbetet. Många medarbetare har behövt fokusera på att säkerställa försörjningen av produkter till hälso- och sjukvården. Den ökade efterfrågan globalt på skyddsutrustning har också inneburit ökade risker för kränkningar av mänskliga rättigheter och arbetares rättigheter i våra leveranskedjor. Samtidigt har fysiska revisioner hos leverantörer varit omöjliga att genomföra. Trots att förutsättningarna har varit annorlunda så har det nationella samarbetet fortskridit och skapat en rad positiva resultat. Inte minst har hållbar upphandling firat 10 år!
 • 29 mar 2021

  Webinarium om regionernas och SKL Kommentus gemensamma arbete med att adressera risker för tvångsarbete i leveranskedjorna i Kina

  Regionernas kansli för hållbar upphandling och SKL Kommentus bjöd idag in till ett frukost-webbinarium för medarbetare, chefer och politiker inom regioner och kommuner. På agendan stod situationen med uigurernas rättigheter i Kina och riskerna kopplade till offentlig upphandling inom regioner och kommuner. Framförallt den roll regioner och kommuner spelar vad gäller kränkningar av mänskliga rättigheter.
 • 24 mar 2021

  Region Skåne och Region Örebro län representerar Hållbar Upphandling i internationellt pilotprojekt om Due Diligence och textilier

  Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) lanserar ett pilotprojekt med fokus på hur upphandlande myndigheter kan använda sig riskbaserad due diligence vid upphandling av textilier. Sveriges regioner deltar i projektet genom Region Skåne och Region Örebro län. Under måndagen hade de 11 deltagande länderna ett första uppstartsmöte.
 • 25 feb 2021

  Karin Lonaeus deltar i webbinarium på temat - Hållbarhet inom offentlig upphandling, transport och logistik. Vad säger mål 12 och 13 i Agenda 2030?

  Svenska staten är Sveriges största konsument, men hur arbetar staten med hållbarhet inom offentlig upphandling? Och, hur påverkas företag av de krav som offentlig sektors ställer? Det var några av de frågeställningar som diskuterades under panelsamtalet som Karin Lonaeus deltog i under onsdagen.

Vision

Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård och kollektivtrafik. Det är viktigt för oss att bedriva vår verksamhet så att den främjar en hållbar utveckling. I enlighet med det vill vi verka för att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.