Aktuellt

 • 07 jul 2021

  Avslutad uppföljning inom riskområdet Kirurgiska instrument

  Område A har avslutat en kontorsrevision hos Karo Pharma AB / Swereco i syfte att säkerställa efterlevnad av kontraktsvillkoren avseende hållbara leveranskedjor som ställts i upphandling. Swereco tog i september 2020 över gällande avtal från Karo Pharma AB.
 • 30 jun 2021

  Nu uppdaterar vi kontraktsvillkoren!

  Nu påbörjar vi processen med att uppdatera kontraktsvillkoren för hållbara leveranskedjor tillsammans med ADDA och Upphandlingsmyndigheten. Syftet med revideringen är att harmonisera villkoren samt att säkerställa att dessa ligger i linje med kommande EU-lagstiftning om tillbörlig aktsamhet (due diligence) för mänskliga rättigheter, miljö och samhälle. Anmäl dig till Upphandlingsmyndigheten senast den 20 augusti om du vill vara med och påverka.
 • 30 jun 2021

  Genomförd uppföljning inom riskområdet Läkemedel

  Västra Götalandsregionen har genomfört två fabriksrevisioner i Indien hos Accord Healthcare AB i syfte att säkerställa efterlevnad av kontraktsvillkoren avseende hållbara leveranskedjor som ställts i upphandling. 
 • 24 jun 2021

  Open Society Foundation arrangerar seminarium om offentlig upphandling och kränkningar av arbetares rättigheter i globala leveranskedjor

  I veckan deltog regionernas kansli, tillsammans med ambassadör Luiz C de Baca, (fd) Special Advisor on Human Trafficking, OSF Fellow, Baroness Lola Young of Hornsey, House of Lords UK och Daria Cibraria, Policy Officer, Public Services International, i en paneldebatt och diskuterade hur upphandlande myndigheter köper varor och tjänster från den privata sektorn och vilka åtgärder som bör vidtas för att förhindra arbetskraftsexploatering i globala leveranskedjor.
 • 23 jun 2021

  Nu finns riskanalysen för textilier på engelska

  Inom ramen för regionernas nationella samarbete genomförs löpande analyser för att identifiera väsentliga hållbarhetsrisker inom prioriterade inköpskategorier. Nu är översättningen till engelska klar för kategorin textilier och som hittas här. 
 • 21 jun 2021

  Genomförd uppföljning inom riskområdet Livsmedel

  Område B har genomfört en  kontorsrevision hos Martin & Servera AB i syfte att säkerställa efterlevnad av krav på antibiotikaförskrivning (Upphandlingsmyndighetens KravID 10416:1) som ställts i upphandling. 
 • 18 jun 2021

  Se frukostseminariet ”Biobaserad plast i vård- och byggsektorn – ett sätt att minska klimatpåverkan från plastprodukter” i efterhand

  Inom ramarna för projekt ”Ökad kunskapsspridning och diskussion om biobaserade plaster” arrangerades i veckan ett frukostseminarium med titeln Biobaserad plast i vård- och byggsektorn – ett sätt att minska klimatpåverkan från plastprodukter.
 • 31 maj 2021

  Genomförd uppföljning inom riskområdet Livsmedel

  Adda inköpscentral har, i samarbete med Område B, genomfört en digital kontorsrevision hos Menigo Foodservice AB i syfte att säkerställa efterlevnad av kontraktsvillkoren avseende hållbara leveranskedjor som ställts i upphandlingen. 
 • 28 maj 2021

  Hur kan offentlig upphandling bidra till att identifiera och minimera risker inom IT-industrin?

  Det var temat på en paneldebatt där regionernas kansli tillsammans med Transport for London och Barcelona stad var inbjudna av Electronics Watch och UNISON att berätta om hur man arbetar med offentlig upphandling som styrmedel för att skydda arbetares rättigheter i leveranskedjor och varför man har valt att bli medlemmar i Electronics Watch.
 • 27 maj 2021

  Finland intresserat av regionernas arbete inom riskområde läkemedel

  Den 11 maj presenterade Västra Götalandsregionen regionernas arbete inom riskområde läkemedel. Lena Göransson Modigh, hållbarhetsansvarig på koncerninköp höll huvudpresentationen vid ett webbinarium arrangerat av forskningsprojektet SUDDEN i Finland. Regionen deltog också i en efterföljande paneldebatt med deltagare från akademi, statlig myndighet och läkemedelsindustrin.

Vision

Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård och kollektivtrafik. Det är viktigt för oss att bedriva vår verksamhet så att den främjar en hållbar utveckling. I enlighet med det vill vi verka för att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.