top of page
Sök
  • hallbarupphandling

Kahls Kaffe AB till återrevision efter brister

Uppdaterat: 11 jan.

Kahls Kaffe AB brister vad gäller vidareförmedling av avtalsvillkoren till sina underleverantörer. Totalt hittades fyra avvikelser vid revision av Kahls Kaffe AB i september 2023. Avvikelserna ska vara åtgärdade senast första kvartalet 2024.


Revisionen av Kahls Kaffe AB resulterade i fyra avvikelser gällande villkor för hållbara leveranskedjor, enligt revisionsbolaget WSP. Bland annat konstaterade revisorerna att leverantörens policyåtagande är inte allmänt tillgängliga och att de inte heller kunde styrka att åtagandena vidareförmedlas till underleverantörer. Kahls Kaffe AB behöver även förtydliga vem som har det interna ansvaret för frågor kopplade till kontraktsvillkoren samt kunna garantera tillträde till produktionsanläggningar.


Enligt den handlingsplan som Kahls Kaffe AB tog fram efter revisionen kommer bristerna att åtgärdas under första kvartalet 2024. Nationella Kansliet för Hållbar Upphandling kommer att följa upp att avvikelserna släcks genom återrevision under 2024.


Kahls Kaffe AB är bland annat certifierade enligt ISO 14001 och uppfyller därigenom samtliga avtalsvillkor för systematiskt miljöarbete. De levde även upp till de krav som ställs på riskanalys av negativ påverkan på mänskliga rättigheter i leverantörsledet.


Leverantör av nationellt intresse

Kahls Kaffe AB levererar kaffe till Region Skåne, Örebro och Jönköping.

Kaffe ingår i produktkategorin Livsmedel som är en av sjutton riskområden som prioriterats i regionernas gemensamma hållbarhetsarbete under perioden 2023-2025.

Läs mer om regionernas arbete med prioriterade inköpskategorier och gemensamma uppföljning av leverantörer på Hållbar Upphandlings hemsida.


Fakta:

Leverantör: Kahls Kaffe AB

Tidspunkt för revision: 29 september 2023 Urval för stickprov: Kaffe mörkrost (Fairtrade och Krav)

Regioner med avtal: Skåne, Örebro och Jönköping.

Utfall av revision: ej godkända

Uppföljning: Återrevision under 2024.

En sammanfattning av revisionsrapporterna hittas här.

För fler frågor, kontakta Kajsa Kronkvist, Region Dalarna.


Comments


Inlägg: Blog2_Post
bottom of page