top of page
Sök
  • hallbarupphandling

Hållbarhetskrav på 28 leverantörer följs upp


Regionernas nationella kansli för Hållbar Upphandling följer upp efterlevnaden av hållbarhetskrav hos 28 leverantörer. I fokus står hänsyn till miljö och mänskliga rättigheter i leveranskedjan. Antibiotika och linjäracceleratorer är några av produkterna som följs upp.


Hållbar upphandling kvalifikationskrav Foto: Nina Wertholz

Sveriges regioner ställer krav på att produkter som köps in till hälso- och sjukvården ska vara tillverkade med hänsyn till människor och miljö. Nu följs avtalsefterlevnaden upp hos 28 leverantörer.Från tepåsar, till ambulanskläder och avancerad strålningsutrustning. Svensk offentlig upphandling omsätter närmare 900 miljarder kronor årligen. Det motsvarar runt en sjättedel av Sveriges BNP.


För att säkerställa att varor och tjänster som köps in till svensk hälso- och sjukvård tillverkas under förhållanden som inte orsakar skador på människor och miljö, har Sveriges regioner gemensamma avtalsvillkor för leverantörer av särskilt riskfyllda produkter.


Villkoren är i linje med FN:s vägledande principer för företagande och mänskliga rättigheter. Bland annat ställs krav på att leverantören ska analysera potentiella människorättsrisker, som tvångsarbete i leverantörsleden, samt att det ska finnas handlingsplaner på plats för hur dessa risker ska begränsas.


Samma villkor ställs i alla upphandlingar inom sexton prioriterade inköpskategorier.

Tack vare att villkoren är utformade på samma sätt i alla regioner kan uppföljningen av efterlevnaden samordnas nationellt, vilket sparar resurser åt regionerna.


28 leverantörer följs upp

I år följer Regionernas nationella kansli för Hållbar Upphandling upp 28 leverantörer av bland annat antibiotika och linjäracceleratorer. Hela listan över produkter och leverantörer som ingår uppföljningen hittas nedan.


För mer information om avtalsvillkoren och prioriterade inköpskategorier, se Hållbar Upphandlings hemsida.


Produkter som följs upp

Ambulanskläder

Anestesistationer injektion

Antibiotika

Arbetsskor

Cement för reparation av rotkanaler

Cpap

Fläsk- och kycklingkött

Linjäracceleratorer

Rengöringsmedel

Serverhallar

Sängar

WebbkamerorLeverantörer

AB Nordenta

Baxter Medical AB

Betapharm Arzneimittel GmbH

Bioglan AB

B-K Medical AB

Caretec i Forserum AB

Clemondo AB

Diversey Sverige AB

Dräger Sverige AB

Dustin Sverige AB

Ecolab AB

EQL Pharma AB

Fisher & Paykel Healthcare AB

Fresenius Kabi AB

Gilead Sciences Sweden AB

Hultafors Group AB

Meda AB

Menigo Foodservice AB

Merck Shar & Dome (Sweden) AB

Nowus Healthcare A/S

Proact IT Sweden AB

Rekal Svenska AB

Smartab Hi-Tech Chemicals AB

Swereco AB

Tilotts Pharma AB

Timik AB

Varian Medical Systems Scandinavia A/S

Öresund Pharma ApS

Commentaires


Inlägg: Blog2_Post
bottom of page