top of page
Sök
  • hallbarupphandling

Kansliet hälsar Viveca Reimers välkommen till styrgruppen

Tre snabba frågor till Viveca Reimers, ny medlem i Hållbar Upphandlings styrgrupp.


Viveca Reimers, ny medlem i Hållbar Upphandlings styrgrupp.


Viveca Reimers, du är hållbarhetschef i Västra Götalandsregionen och nu även medlem i styrgruppen för regionernas samarbete för Hållbar Upphandling. Välkommen, hur känns det?


Det känns mycket roligt att vara med i styrgruppen och spännande att komma tillbaka till arbetet med hållbar upphandling i ny roll som hållbarhetschef för Västra Götalandsregionen. Jag var med och startade arbetet med regionernas gemensamma uppförandekod då jag arbetade med hållbar upphandling för Västra Götalandsregionen och det är roligt att se hur arbetet har utvecklats sedan dess och att ta fortsatta kliv i harmoniseringen av kravställandet och den samlade uppföljningen för regionerna.


Varför är det så viktigt för regionerna att samarbeta kring hållbar upphandling?


Fördelarna med arbetet är att vi kan bli effektivare kravställare och dialogpartner gentemot våra leverantörer, så att vi kan ta steg mot mer hållbar konsumtion och produktion.


En av de frågor jag ser mycket framemot att driva i styrgruppen är strategin för gemensam kravställning och uppföljning av miljökrav.


Jag är också nyfiken på att följa det nya CSRD-direktivet från EU (Corporate Sustainability Reporting Directive) och hur det kan användas och påverka arbetet med hållbar offentlig upphandling.


Har du något medskick till alla upphandlare ute i regionerna?


Alla upphandlare  ni gör skillnad och är möjliggörare i arbetet för en mer hållbar produktion och konsumtion heja er! Tillsammans kan vi växla upp arbetet med hållbar upphandling genom att vara trygga när fler ställer och följer upp samma hållbarhetskrav.

Коментарі


Inlägg: Blog2_Post
bottom of page