top of page
Sök
  • hallbarupphandling

Två genomförda revisioner inom riskområde sårvård och kompression

Uppdaterat: 25 apr. 2023

Den 9 november 2022 genomfördes en kontorsrevision hos 3M.

Urval för stickprov: Sårbehandlingsartiklar


3M har ett mycket väl utvecklat arbetssätt för efterlevnad av avtalsvillkoren och revisorn vill betona den mognad och den systematik som präglar 3M:s due diligence arbete inom mänskliga rättigheter. Inga avvikelser återfanns.

Den 11 oktober 2022 genomfördes en kontorsrevision hos Abigo Medical AB.

Urval för stickprov: ABS-förband, bakterie- och svampbindande 7x9 cm Skumförband, bakterie- och svampbindande 10x10 cm: Askersund Gelkompress, bakterie- och svampbindande 3x15 cm Kirurgförband, bakterie- och svampbindande 10x20 cm.


Abigo har i det stora hela ett väl utvecklat arbetssätt för efterlevnad av avtalsvillkoren men brister inom vidareförmedling, riskanalys, uppföljning och avvikelsehantering. Åtgärdsplan upprättas och följs upp med revisor.

En sammanfattning av respektive kontorsrevision kan hittas här.Comments


Commenting has been turned off.
Inlägg: Blog2_Post
bottom of page