top of page
Sök
  • hallbarupphandling

Sociala kvalifikationskrav i upphandlingen - går det?

Uppdaterat: 12 feb.


Insikten att det fanns leverantörer som inte levde upp till avtalsvillkoren om mänskliga rättigheter blev startskottet för att ställa sociala kvalifikationskrav redan i upphandlingen. Det berättar Grete Teigset Solli på Sykehusinnkjøp i Norge. Till Hållbar Upphandling delar hon med sig av sina bästa tips.


Hållbar upphandling kvalifikationskrav Foto: Nina Wertholz

Se till att ha ledningen i ryggen och ta god tid på dig för dialog med leverantörerna, det är två av Grete Teigset Sollis råd inför att ställa sociala kvalifikationskrav i upphandlingen. Foto: Nina WertholzHej Grete, du var med när norska Sykehusinnkjøp började ställa sociala kvalifikationskrav i upphandling för första gången 2012. Berätta, hur började det?


–Vi började använda sociala kvalifikationskrav eftersom det bekymrade mig att inte alla leverantörer följde kontraktsvillkoren när det kom till åtaganden för mänskliga rättigheter och arbetares rättigheter. Vi insåg att vi behövde säkerställa att de uppfyllde åtminstone vissa krav på social hållbarhet redan innan vi gick in i en upphandling med höga risker.


Vilka krav ställde ni?


–Vi började med kirurgiska produkter som saxar, pincetter, sårhakar och tänger - allt som används vid operationer och som är förknippat med höga risker, särskilt i fråga om barnarbete och dåliga arbetsvillkor i länder som Pakistan.

Vårt första kvalifikationskrav var egentligen något som alla borde kunna klara av: leverantörerna behövde ha en uppförandekod som de skulle vidareförmedla i sin leverantörskedja och ha system på plats för att säkerställa att den efterlevdes.

Vad hände, gav det något resultat?

–Av de tio leverantörer som deltog i vår första upphandling klarade bara fyra kvalifikationskraven. När vi genomförde nästa upphandling fyra år senare och använde samma krav, hade samtliga leverantörerna gjort sin hemläxa och alla klarade kraven.

Det är också viktigt att poängtera att ingen av produkterna blev dyrare.

Vad säger juridiken, är det ens tillåtet att ställa den här typen av kvalifikationskrav?


–I början var vi faktiskt osäkra på om det var tillåtet, eftersom ingen tidigare hade använt sociala kvalifikationskrav i offentliga upphandlingar i Norge. Men vi tog fram kraven i samarbete med några av de främsta juristerna inom offentlig upphandling och under hela processen tog vi god tid på oss för dialog med leverantörerna.

Sen tänkte vi att ingen leverantör nog skulle våga opponera sig mot att vi ställde krav på att det inte skulle finnas barnarbete i produktionen. Det skulle inte vara så bra PR.

Det har gått över tio år sedan ni började arbetet. Var befinner ni er idag?


–Till en början var det bara en av regionerna som använde sig av kraven. Idag använder vi kraven nationellt inom särskilda riskprodukter och vi ställer också krav på spårbarhet. Leverantörerna måste kunna redogöra för var de viktigaste produkterna och komponenterna är tillverkade.

Vad är nästa steg?


–Vi vill jobba mer mot att ställa sociala tilldelningskriterier, på ett liknande sätt som vi redan gör inom miljö. Där är huvudregeln att klimat- och miljöhänsyn ska viktas med minst trettio procent. Vi har redan prövat det inom medicinska förbrukningsvaror, som till exempel plasthandskar och andra enkla, billiga produkter. Det är produkter där många människor är involverade i tillverkningen och där människorättsriskerna är stora.


Slutligen, har du några tips för inköpare som vill ställa sociala kvalifikationskrav?

–Absolut:

  1. Se till att ha din ledning i ryggen och förbered leverantörerna i förväg.

  2. Samarbeta med jurister och koppla varje kvalifikationskrav till något som är tillåtet enligt lagen om offentlig upphandling, såsom kvalitetssystem.

  3. Utforma kraven på ett sätt som gör dem enkla att utvärdera redan från början. 

Fler tips! Vill du få råd om hur du kan ställa sociala kvalifikationskrav i upphandlingen? Kontakta Grete Teigset Solli, avdelningschef på avdelningen för samhällsansvar på Sykehusinnkøp.


Här kan du läsa exempel på formulering av kvalifikationskrav som ställts av Sykehusinnkjøp.

Om Sykehusinnkjøp

Sykehusinnkjøp är de norska regionernas inköpscentral för gemensam upphandling inom hälso- och sjukvårdssektorn.


Hållbar Upphandling träffade Grete Teigset Solli i oktober då hon besökte Malmö för att delta i det nordiska samarbetet för hållbar upphandling. Nätverket drivs gemensamt av Regionernas nationella kansli för hållbar upphandling, Sykehusinnkjøp (Norge), Helsingfors Universitetsjukhus (Finland), Landspitali (Island) och Central Denmark Region (Danmark).

Comments


Commenting has been turned off.
Inlägg: Blog2_Post
bottom of page