top of page
Sök
  • hallbarupphandling

Nationella kansliet inbjudna till Region Stockholms Klimat- och hållbarhetsnämnd

Uppdaterat: 13 apr. 2023

Nämnden fick höra om varför offentlig upphandling har blivit ett viktigt styrmedel för att nå målen i Agenda 2030; vad den nationella samordningen omfattar och sist men inte minst ett konkret exempel på vad vårt gemensamma arbete bidrar till såväl regionalt som globalt.


Region Stockholms nya Klimat- och hållbarhetsnämnden ansvarar för att leda, stödja och samordna Region Stockholms strategiska och långsiktiga hållbarhetsarbete. Hållbarhetsarbetet inkluderar ansvar för frågor gällande miljö, klimat och social hållbarhet samt ansvar för regionalt klimatarbete genom klimatfärdplanen. Genom samverkan med kommuner, näringsliv och organisationer bidrar nämnden till Stockholmsregionens klimatarbete. I nämndens uppdrag ingår även att stödja Region Stockholms arbete med frågor inom social hållbarhet och mot diskriminering, arbete med att stärka barns och ungas rättigheter enligt barnkonventionen samt frågor om nationella minoriteter och rätten att använda minoritetsspråk.


Kansliet vill tacka nämnden för inbjudan och ser fram mot fortsatt bra dialog.


Comments


Inlägg: Blog2_Post
bottom of page