top of page
Sök
  • hallbarupphandling

Mölnlycke godkända efter återrevision

Uppdaterat: 23 jan.

Mölnlycke Health Care har fått bättre kunskap om leverantörskedjan för sårbehandlingsartiklar och vilka risker som finns för människor och miljö i tillverkningsprocessen. Det är några av resultaten från återrevisionen av leverantören som gjordes i december.Återrevisionen av Mölnlycke Health Care AB som gjordes i december fokuserade på uppföljningen av regionernas särskilda kontraktsvillkor avseende hållbara leveranskedjor och de avvikelser som hittats hos leverantören under tidigare revision.


Bland de tidigare avvikelserna fanns brister i kartläggning av leveranskedjan, att analysen av miljö- och människorättsrisker bara omfattade första ledet och kunskapsbrist hos de personer som utför dessa.


Sedan den initiala revisionen genomfördes bedöms Mölnlycke Health Care ha implementerat ett "väl utformat arbetssätt för kontraktsvillkoren gällande hållbar leverantörskedja". Genom sitt medlemskap i branschinitiativet SEDEX genomför de nu exempelvis på-platsrevisioner hos alla högriskleverantörer av oberoende granskare. Det skriver revisionsbolaget Goodpoint i den rapport som följde av revisionen.


Leverantör av nationellt intresse

Sårbehandlingsartiklar ingår i produktkategorin Sårvård och kompression som är en av sexton riskområden som prioriterats i regionernas gemensamma hållbarhetsarbete under perioden 2023-2025.

Läs mer om regionernas arbete med prioriterade inköpskategorier och gemensamma uppföljning av leverantörer på Hållbar Upphandlings hemsida.


Fakta

Leverantör: Mölnlycke Health Care AB

Tidspunkt för återrevision: 7 december 2023 Urval för stickprov: Sårvårdsartiklar

Regioner med avtal: Gotland

Utfall av revision: Godkända

Uppföljning: Ingen åtgärd krävs.

En sammanfattning av revisionsrapporterna hittas här.

För fler frågor, kontakta Patrick Söderström, Region Gotland.


Comentários


Inlägg: Blog2_Post
bottom of page