top of page
Sök
  • hallbarupphandling

Leverantör till regionerna? Utbilda dig i nya villkoren för hållbara leveranskedjor

Nu skärps hållbarhetskraven på leverantörer till Sveriges regioner. Vad innebär det för ditt företag? Missa inte kommande utbildningstillfällen, som äger rum den 19e och 21 mars. Utbildningen vänder sig till dig som är, eller vill, bli leverantör till Sveriges regioner. Samt till upphandlande organisationer.


Många av de varor som offentlig sektor köper in tillverkas i länder där det idag finns betydande risker för mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljön och affärsetik. Foto: Ali Kazal


Anmälan

Utbildningstillfällena är fristående.


Efter nära tre år och en omfattande konsultationsrunda har Regionernas nationella kansli för Hållbar Upphandling och Adda lanserat reviderade villkor för hållbara leveranskedjor. Villkoren är i linje med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter samt OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet för ansvarsfullt företagande.


Genom de nya villkoren ställer regionerna krav på leverantörer att identifiera, förhindra, begränsa och gottgöra negativ påverkan på människor, miljö och samhälle i den egna verksamheten och i leveranskedjan. 

Några av nyheterna är att leverantörer ska samråda med rättighetsinnehavare, beakta särskilt sårbara grupper och tillhandahålla gottgörelse om man orsakat eller bidragit till negativ påverkan.  


I samband med lanseringen släpps även ett webbaserat stöd för att underlätta för leverantörer att motverka riskerna i leveranskedjorna.


Den här utbildningen hjälper dig som leverantör att förstå hur kontraktsvillkoren om tillbörlig aktsamhet för hållbara leveranskedjor kan uppfyllas och hur du navigerar i det framtagna stödet.


Utbildningen hålls av Pauline Göthberg, enhetschef Regionernas nationella kansli för Hållbar Upphandling, och Peter Nohrstedt, Hållbarhetschef Adda inköpscentral.

 

Läs mer om de nya villkoren.Vid eventuella frågor kontakta:

 

Pauline Göthberg

Enhetschef

Regionernas nationella kansli hållbar upphandling

Tel: +46 72 459 66 68

 


 


Comentários


Inlägg: Blog2_Post
bottom of page