top of page
Sök
  • hallbarupphandling

Kansliet hälsar Selina Karlsson välkommen!


Vad kommer att bli ditt uppdrag på kansliet?

Min roll kommer vara att stötta regionerna i deras uppföljningar av hållbarhetskrav genom framförallt kontorsrevisioner samt i det efterföljande åtgärdsarbetet. Jag kommer exempelvis att ansvara för frågor som rör vårt systemstöd, ansvara för att sprida resultat från uppföljningar samt för att utveckla och förbättra processerna.


Vem är du och vad har du gjort tidigare?

Tidigare har jag jobbat som hållbarhetskonsult på Ethos där jag arbetat med att stötta olika bolag med deras hållbarhetsarbete, främst med fokus på mänskliga rättigheter vilket är mitt specialistområde. Jag har en tvärvetenskaplig Master inom området mänskliga rättigheter och har tidigare även arbetat på Migrationsverket, Amnesty och med integrationsfrågor på Stockholms stad.


Vad ser du som den viktigaste frågan eller utmaningen för att uppnå målen i Agenda 2030?

Jag anser att vi behöver lägga större vikt vid korruptionsfrågor, både lokalt, nationellt och globalt. Detta inte bara eftersom korruption är ett problem i sig, utan även eftersom korruption står i vägen för alla andra hållbarhetsmål. Till exempel undergräver korruption miljöarbetet världen över och hindrar förverkligandet av mänskliga rättigheter genom att skapa en ökad ojämlikhet, som dessutom slår extra hårt mot redan marginaliserade grupper. Minskad korruption är med andra ord en hygienfråga för all typ av hållbarhet!

Foto: Selina Karlsson, hållbarhetscontroller


Skrivet av: Pauline Göthberg

Om författaren

Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
Inlägg: Blog2_Post
bottom of page