top of page
Sök
  • hallbarupphandling

Hållbar Upphandling på OECDs hållbarhetsforum för textilsektorn


21-22 februari hölls OECDs tionde hållbarhetsforum för textil- och skosektorn. Organisationen SwedWatch bjöd in till ett webbinarium om vilket roll offentlig upphandling kan spela för att förbättra arbetsvillkoren för dem som tillverkar ambulanskläder och andra textilvaror som köps in till svensk hälso- och sjukvård.


Offentlig upphandling står för runt tolv procent av OECDs totala BNP och har därmed stora möjligheter att påverka leverantörer av varor och tjänster i en hållbar riktning. Men hur kan offentliga inköpare använda sig av sitt inflytande för att förbättra situationen i fabrikerna?


Hållbar Upphandlings Pauline Göthberg deltog som en av panellisterna.


Här kan du se inspelningen.
Comments


Inlägg: Blog2_Post
bottom of page