top of page
Sök
  • hallbarupphandling

Från oss alla till er alla

Julen närmar sig, och snart kan vi njuta av avkoppling tillsammans med våra nära och kära. Året 2023 har varit en händelserik resa inom hållbarhet på många sätt.


Tyvärr kommer det att gå till historien som det varmaste året någonsin enligt EU:s klimatförändringstjänst. Vi befinner oss också halvvägs till 2030, då de Globala målen ska vara uppfyllda. Dessvärre är endast 20 av de 169 delmålen på rätt väg.


Trots detta ser vi vissa ljusglimtar. I november samlades världens länder i Dubai för FN:s klimatmöte COP28. Trots att utfallet beskrivs som en besvikelse, råder det för första gången enighet bland alla länder om en övergång bort från fossila bränslen. I december fattade även EU ett historiskt beslut om bindande regler för företag att identifiera, förhindra och begränsa sina risker kopplade till mänskliga rättigheter och miljö i sina värdekedjor. Det är positivt för både omvärlden och vårt arbete.


Inom vårt nationella samarbete har vi också sett framsteg. Under året har vi tillsammans lanserat en reviderad uppförandekod för leverantörer, genomfört 42 uppföljningar och 10 leverantörsdialoger, utvecklat processer för avtalsuppföljningar, och arrangerat 6 utbildningar för över 500 medarbetare. Vi har också tagit fram harmoniserade hållbarhetskrav, deltagit i olika evenemang för att sprida vårt arbete och stärkt vårt samarbete med Adda inom uppföljning och miljö. Dessutom har vi undertecknat samverkansavtal med samtliga nordiska länder.


Dessa framsteg är bara ett urval av våra gemensamma prestationer. I år har även samtliga regioner beslutat att avsätta ytterligare tid och resurser för det nationella samarbetet, vilket skapar förutsättningar för att nå vår vision om välfärd genom världsledande hållbar upphandling och bidra till att uppnå de Globala målen.


Genom vår gemensamma köpkraft har vi en unik möjlighet att skapa en positiv påverkan på människor och miljön. Vi känner oss stolta över förtroendet att förvalta denna möjlighet och det vi uppnår tillsammans.


Ett stort tack för 2023, och vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete under 2024.Från oss alla till er alla - en riktigt god och avkopplande jul!

Comentarios


Inlägg: Blog2_Post
bottom of page