top of page
Sök
  • hallbarupphandling

Flera brister kvarstår efter återrevision av Viroderm

Otillräcklig kartläggning av miljö- och människorättsrisker samt brister i vidareförmedling av kontraktskrav i leverantörsleden. Det var några av avvikelserna som kvarstod när revisionsbyrån WSP genomförde en återrevision av leverantören Viroderm i september i år.


Handelshuset Viroderm AB levererar desinfektionsmedel till flera svenska regioner. I oktober 2023 genomförde Region Kalmar en revision på företaget. Syftet var att följa upp hur Viroderm följer regionernas avtalsvillkor för prioriterade riskprodukter. Revisorerna hittade då flera allvarliga avvikelser.

Efter återrevisionen har leverantören upprättat en handlingsplan med åtgärder för att släcka avvikelserna. Region Kalmar kommer att följa upp återstående avvikelser under våren.Har gjort en helomvändning


Trots att Viroderm fortfarande har en bit kvar innan de lever upp till kontraktsvillkoren, menar Annica Palmqvist, projektledare för revisionen på Region Kalmar, att Viroderm gjort stora framsteg i sitt hållbarhetsarbete.

—Det var häftigt, en av de bästa revisioner vi gjort. Från att ha ansett att de inte behövde leva upp till regionernas kontraktsvillkor till att göra en helomvändning och ta fram policys, rutiner och analyser för att inkludera detta i sitt arbete.

Bland annat har företaget påbörjat en process för att bli diplomerade i sitt systematiska miljöarbete.


Riskområde: generella förbrukningsvaror


Viroderm levererar desinfektionsmedel till Region Kalmar, Östergötland, Jönköping. Jämtland-Härjedalen, VGR, Norrbotten och Stockholm (juli 2022). Desinfektionsmedel ingår i inköpskategorin generella förbrukningsvaror, en av sjutton riskområden som prioriterats i regionernas gemensamma hållbarhetsarbete under perioden 2023-2025.

Läs mer om regionernas arbete med prioriterade inköpskategorier och gemensamma uppföljning av leverantörer på Hållbar Upphandlings hemsida.


Fakta:


Leverantör: Handelshuset Viroderm AB

Tidspunkt för revision: 10 oktober 2022 Tidspunkt för återrevision: 13 september 2023.

Urval för stickprov: Rely-On Perasafe desinfektionsmedel (art. Nr 7712).

Regioner med avtal: Kalmar, Östergötland, Jönköping. Jämtland-Härjedalen, VGR, Norrbotten, Stockholm (juli 2022).

Utfall av revision: ej godkända

En sammanfattning av revisionsrapporterna hittas här.

För fler frågor, kontakta Annica Palmqvist, Region Kalmar.


Comentários


Inlägg: Blog2_Post
bottom of page