top of page
Sök
  • hallbarupphandling

Fem genomförda och avslutade uppföljningar inom riskområde kirurgiska instrument

Uppdaterat: 22 dec. 2023


Den 25 maj 2022 genomförde Vingmed AB en kontorsrevision.

Urval för stickprov: Nålförare.


Vingmed visade på stor samarbetsförmåga och var behjälpliga med att muntligt eller via dokumentation informera om företagets arbete relaterat till avtalsvillkoren.

Vingmed bedöms ha ett väl utvecklat arbetssätt för efterlevnad av avtalsvillkoren och har inte ådragit sig några avvikelser. Uppföljningen är därmed avslutad.

Den 15 december 2022 genomfördes en återrevision hos Solann AB.

Urval för stickprov: Stålinstrument engångs, plastinstrument engångs, samt diatermipennor och knivelektroder.

I återrevisionen har Solann visat att de har anlitat Amfori som en neutral tredjepartsgranskare för att genomföra en fullständig riskanalys och uppföljning av underleverantören i Kina på plats. Åtgärderna bedöms heltäckande och väl genomförda för riskanalys och uppföljning av underleverantören för stickprov.

Den 6 december 2022 genomfördes en återrevision hos SMP+Cardio AB.

Urval för stickprov: Benmärgsnål aspiration 15g 10 cm.

I återrevisionen har SMP+Cardio AB visat att de tagit fram rutiner för att kunna arbeta på ett systematiskt sätt med hållbarhetsfrågor i sina leveranskedjor. Alla avvikelser som identifierades under ursprungsrevisionen är nu släckta.

Den 12 december 2022 genomfördes en återrevision hos Mermaid Medical A/S.

Urval för stickprov: Benmärgsnål aspiration 15 g (7cm)

I återrevisionen hos Mermaid Medical A/S kunde alla avvikelser släckas. Två av de tidigare avvikelserna kunde ändras till observationer då Mermaid utvecklat en process för hantering av leverantörskedjorna men ännu inte helt implementerat dokumentationenen och processerna som utvecklats på området.

Den 5 december 2022 genomfördes en återrevision hos Codan Tripuls AB.

Urval för stickprov: Sax

I samband med återrevisionen bedöms Codan ha ett väl utvecklat arbetssätt för efterlevnad av avtalsvillkoren och ha arbetat med åtgärderna i åtgärdsplanen och tagit fram ett genomarbetat formulär för riskanalys som inkluderar tredjepartsgranskning. Alla avvikelser kunde därmed släckas.

En sammanfattning av respektive kontorsrevision kan hittas här.


Comentarios


Inlägg: Blog2_Post
bottom of page