top of page
Sök
  • hallbarupphandling

Årets Corruption Perceptions Index avslöjar att korruptionen står på ungefär samma nivåer

De tre minst korrupta europeiska länderna i TI:s index är Danmark, Finland, Norge och Sverige ligger kvar som nummer 4. De tre mest korrupta europeiska länderna är Bulgarien, Ungern och Rumänien.


”Att Sverige står still i korruptionsindexet medan andra nordiska länder förbättrar sig är ett tydligt tecken på att regeringen, i bred samverkan mellan offentlig och privat sektor, behöver förbättra sitt arbete mot korruption, säger Ulrik Åshuvud, ordf. i Transparency International Sverige.”

Kopplat till offentlig upphandling rapporterar POLITICO följande:

  • Weak procurement rules: To speed up purchases during the pandemic, governments across the EU, and indeed the Commission itself, “simplified” rules on public procurement, for example by allowing administrations to make more purchases without the need for public tenders. Governments have still not restored transparency measures rolled back during the early days of the pandemic, Transparency International also says.

  • Riding the pandemic wave: That has opened the door to abuse, with politicians caught up in corruption scandals linked to contracts for face masks, ventilators or COVID tests in countries including Germany, the U.K., Spain and Hungary.

Du kan läsa om Corruption Perceptions Index 2021 här.


Transparency Internationals korruptionsindex, Corruption Perceptions Index, CPI, mäter upplevd korruption i offentlig sektor i 180 länder. Indexet baseras på en sammanvägning av upp till 13 källor med data från oberoende institutioner som specialiserat sig på analys av samhällsstyrning, affärsklimat och landrisker.

Inlägg: Blog2_Post
bottom of page