Medicinteknik är en förutsättning för att kunna bedriva en högteknologisk hälso- och sjukvård och innefattar ett brett område av produkter. En risk som har identifierats kopplat till hållbar upphandling är bristande spårbarhet avseende råvaror. Framför allt i relation till riskmineraler som kan förekomma i utrustningen. Många av mineralerna som är nödvändig utvinns och säljs i områden där försäljningen finansierar strider, möjliggör internationell kriminalitet och allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter. Barn- och tvångsarbete, våld, sexuellt utnyttjande av kvinnor och låga ersättningsnivåer och hårda arbetsvillkor är typiska risker kopplade till dessa typer av mineraler. Problematiken med att mineralerna smälts samman på smältverk försvårar ytterligare möjligheten till spårning av ursprung. Trots försök för säkerställning av legalt utvunna mineraler krävs betydligt fler åtgärder.

Tidigare i år fick Trossa i uppdrag att, som en del i regionernas egen process för tillbörlig aktsamhet, utreda frågan. Seminariet inleddes med att Karin Lonaeus, Trossa, beskrev riskerna med mineralerna och vad riskerna är för att de förekommer i regionernas medicintekniska utrustning.  Magnus Strand, regional samordnare med ansvar för medicinteknik, berättade sedan om vad regionerna har gjort sedan vi fick rapporten och vad som planeras framöver tillsammans med leverantörer och Swedish Medtech. En fråga som särskilt belystes var att många av regionernas leverantörer är små- och medelstora bolag och hur man kan skapa förutsättningar för att de ska kunna identifiera och minimera riskerna i sina leveranskedjor. 

För frågor kontakta gärna Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Riskmineraler medicinteknik

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv