Seminariet vid Finska ambassaden i Stockholm fokuserade på att lära av svenska och finska privata och offentliga aktörer inom hållbar hälso- och sjukvård och innovation. 

Deltagare kom från Sverige, Finland och även internationellt för att lyssna in och lära från goda exempel inom hållbar hälso- och sjukvård i Norden. Seminariet bestod bland annat av två paneldiskussioner, den första om framgångsrika projekt och metoder för hållbart arbete, där bland annat Carolina Petterson, Region Stockholms nya hållbarhetsdirektör, var med och delade med sig av goda exempel och metoder. I den andra panelen medverkade kansliet för hållbar upphandling tillsammans med representanter för Business Finland och International Hospital Design Alliance (IHDA) - temat för pandeldisskussionen var framtida samarbeten och förutsättningar för dessa samt vilken roll offentliga hälso- och sjukvårdsaktörer har i att öka upptagningen av hållbara innovationslösningar från marknaden. 

20220927_153823_--_2.jpg

1664366882815.jpg

1664366883172.jpg

Om författaren

Arkiv