I december förra året släppte Adda Inköpscentral, Sveriges Regioner och Svenska kyrkan rapporten State Imposed Forced Labor – Swedish Buyers’ Monitoring of Electronics Supply Chains. Syftet med uppföljningen var att identifiera fall av tvångsarbete av uiguriska och andra etniska minoriteter i våra elektronikleveranskedjor i Kina samt att säkerställa att leverantörer och varumärkesägare efterlevde våra villkor om tillbörlig aktsamhet för mänskliga rättigheter. Fokus var att avgöra om trovärdiga metoder användes för att upptäcka statligt påtvingat tvångsarbete i leveranskedjorna i Kina.

I vår uppföljning fann vi inga fall av sluttillverkning i regionen Xinjiang men vi kunde inte utesluta risken för statligt påtvingat tvångsarbete vid fabriker i andra delar av Kina.

Oförberedd bransch

Vår slutsats var att elektronikbranschen var dåligt förberedd på att identifiera, förhindra, begränsa och redogöra för hur den hanterar risken för statligt påtvingat tvångsarbete i Kina, när denna fråga blev ett växande problem för branschen i början av 2020. Specifikt så fann vi att de revisionsmetoder som hade använts i många fall inte hade anpassats för att upptäcka risken för statligt påtvingat tvångsarbete i Kina.

Av denna anledning och på vår begäran genomförde konsultföretaget Globalworks en bedömning av risken för tvångsarbete vid specifika fabriker i Kina. Denna riskbedömning baserades på offentligt tillgängliga dokument och artiklar på den sociala medieplattformen WeChat och sökmotorn Baidu.

I våra rekommendationer till Responsible Business Alliance – branschkoalitionen som stöttar elektronikföretagen att ta ansvar i leveranskedjorna – rekommenderade vi RBA att utöka sin revisionsmetodik till att omfatta identifiering av riskgrupper för tvångsarbete genom offentligt tillgängliga dokument och artiklar, så kallade öppen data, i linje med Globalworks arbete.

Sex månader senare har vi nu följt upp våra rekommendationer till RBA.

Branschen tar viktiga steg mot att använda öppen data i sina riskbedömningar

Användningen av öppen data som en del av riskbedömningar, med syftet att identifiera riskgrupper för till exempel tvångsarbete, används nu av medlemmar som går i bräschen inom RBA, och alliansen utvecklar sitt eget interna projekt för att kunna använda information från öppna källor.

– Det är roligt att se att vårt arbete har effekt. Adda och Sveriges regioner är offentliga upphandlare och den här typen av uppföljning är ett sätt för oss att ta ansvar och visa att offentlig upphandling är ett effektivt verktyg för att begränsa risker, säger Kristin Tallbo, hållbarhetsstrateg på Adda.

Pauline Göthberg, nationell samordnare och enhetschef på Regionernas kansli för hållbar upphandling, fortsätter:

– Den positiva effekten av vårt arbete kommuniceras eller offentliggörs sällan, men vår påverkan på elektronikbranschen vad gäller hur de arbetar med att identifiera riskgrupper för tvångsarbete är ett resultat som är viktigt att vi delar både med branschen och andra intressenter.”

I det här fallet gick Adda Inköpscentral och Regionernas kansli för hållbar upphandling även ihop med Svenska kyrkan. Per Söderberg, policyrådgivare på Svenska kyrkan, sammanfattar det:

"Vi tror verkligen på att slå ihop våra resurser och använda vårt gemensamma inflytande för att påskynda övergången till hållbar produktion och konsumtion."

Nyhet Adda bild

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv