Syftet med nätverket är att skapa en arena för företag att bygga kunskap och utbyta erfarenheter inom företag och mänskliga rättigheter. Bolag som deltog var bland annat Alfa Laval, Stora Enso, Swedfund, Vattenfall, Saab och Scania

Vi diskuterades bland annat att krav på social- och miljömässig hänsyn som tidigare var frivilliga att ställa blir tvingande . Både för upphandlande myndigheter (LOU) och för företag (CSDDD). Vi lyfte även vad som är nytt i de reviderade kontraktsvillkoren för hållbara leveranskedjor som är ute på remiss nu. Ett arbete vi genomför i nära samarbete med Upphandlingsmyndigheten och Adda.

Ett stort tack till alla för intressanta diskussioner och vi tar med oss era kloka inspel i vårt fortsatta arbete.

 

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv