Resultaten från Electronics Watch och deras tjeckiska samarbetsorganisation Multicultural Center Prague (MKC Praha) uppföljning är:

  • Förbättrad produktionsplanering och arbetstider, inkomsttrygghet och högre löner.
  • Åttatimmarsskift istället för12-timmarsskift.
  • Garanterad minimilön för tillfällig arbetskraft.
  • Tryggare arbetsvillkor och facklig representation.

Vad är Electronics Watch?

Electronics Watch arbetar utifrån en modell för uppföljningar där arbetstagare kan rapportera kränkningar men också involveras i det efterföljande arbetet. Electronics Watch grundades 2015 och har idag över 300 medlemmar. Medlemmarna består av upphandlande myndigheter från sju länder och Electronics Watch samarbetar med granskande organisationer som verkar lokalt i tillverkningsländer som Indonesien, Filipinerna, Nepal, Tjeckien, Storbritannien, Burma, Kina, Indien och Vietnam. Electronics Watch är därmed en organisation som samlar upphandlande myndigheter i arbetet med att ställa och följa upp krav på hållbara leveranskedjor.

ImpactStory

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv