Pauline ger tips på hur arbetet inom offentlig upphandling kan leda till att uppnå Agenda 2030 och bidragandet till en mer hållbar planet. Läs intervjun i sin helhet här. 

 

Pauline

Foto: Offentliga Affärer, Sveriges största affärstidning för offentlig förvaltning.

Om författaren

Arkiv