Vad kommer att bli ditt uppdrag på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling?

Min roll kommer vara att fortsatt stötta och samordna regionernas uppföljningsarbete i att säkerställa leverantörernas efterlevnad av våra sociala och miljömässiga hållbarhetskrav, kvalitetssäkra och utveckla processen ytterligare med att stärka identifieringen av de leverantörer regionerna ska genomföra revisioner på samt bistå med mina erfarenheter från revisioner och åtgärdsarbete.

Vem är du och vad har du gjort tidigare?

Jag är ingenjör i textilteknologi i botten men har under mina år i en global svensk textilindustri främst arbetat med frågor inom CSR, kemikalier, produktkvalitet, revisioner av leverantörer och certifieringar/märkningar.

På Svenska Institutet för Standarder (SIS) på avdelningen Miljö, Konsument och Personlig säkerhet var jag projektledare i 5 år och knöt samman olika intressenter inom civilsamhället, staten och marknaden i gemensamma problem: för stärkta upphandlingar och inköp, ökad konsumentsäkerhet, kemikaliefri vardag, förbättrad produktkvalitet och miljö- samhällsnytta i Sverige och Världen. Under min tid på SIS var jag ansvarig för ämnesområdena: Textil, Läder, Plast, Skor, Möbler, Fjäder & dun men startade också upp arbetet i Hållbara Städer, Hållbar livsmedelsproduktion i Städer och Hållbar textil: produktion, konsumtion och avfall.

Under de senaste 1 ½ åren har jag passat på att fullfölja en dröm att köra eget inom blommor. Hållbart såklart – du vet väl vart dina snittblommor/krukväxter kommer ifrån, under vilka förhållanden de har producerats och vilken påverkan de har?

Vad ser du som den viktigaste frågan eller utmaningen för att uppnå målen i Agenda 2030?

Genomförandet! Att de globala målen inte bara prioriteras, utan också förankras och integreras hos all personal inom alla verksamheter, genom alla beslut. Här är offentlig upphandling genom sin enorma köpkraft ett viktigt verktyg för att nå målen.

 

Lindakarlsson1

LInda Karlsson 
Hållbarhetscontroller

 

Skrivet av: Magdalini Saripanidou
Om författaren

Arkiv