På seminariet presenterade projektteamet några av de hinder som lyfts fram under projektets gång men också de möjligheter som finns för en hållbar omställning. Åsa Stenmarck presenterade därefter Naturvårdsverkets arbete kring en hållbar plastanvändning och vilket stöd man kan få kring detta. Seminariet avslutas efter det med en paneldebatt med representanter från både leverantörsled och upphandlande organisationer där det diskuterades vad som behövs för att omställningen ska bli verklighet. Länk till inspelningen av seminariet finns här.

Biobaserad plast 2021 06 17

Projekt ”Ökad kunskapsspridning och diskussion om biobaserade plaster” är finansierat av Vinnova och drivs av Chalmers industriteknik med målet är att öka kunskapsnivån hos de olika aktörerna på marknaden genom att till exempel reda ut innebörden av olika begrepp såsom bioplast, biobaserad plast, massbalans, med mera. Projektet har dessutom haft som mål att främja en ökad diskussion mellan aktörerna för att skapa förståelse och medvetenhet.

Katharina Högdin
Skrivet av: Katharina Högdin
Om författaren
Katharina Högdin arbetar som nationell miljöstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv