Projektet, som kommer att pågå under resten av året, är en del av OECD: s program för hållbart företagande i offentlig upphandling.  Att fokus för pilot-projektet blev just textilier är att uniformer, sjukvårdstextilier och skyddskläder är en betydande inköpskategori för många länder och produkter som omfattar höga risker. Enligt beräkningar uppgår offentlig upphandling av textilier till cirka 10 miljarder euro per år . Vid framställning av textilier som används inom hälso- och sjukvården är det stor risk att människors och arbetares rättigheter åsidosätts, inte minst vid bomullsodlingarna. Dåliga anställningsvillkor, barnarbete, slavliknande arbetsförhållande och sjukdom på grund av kemikaliehantering förekommer.
anja bjornberg ekstrand
Foto: Anja Björnberg Ekstrand, Regional samordnare Textil, Strategisk Inköpare Region Skåne
 
" Sveriges regioner har sedan 2014 arbetat med så kallad riskbaserad due diligence. Vi ser fram mot samarbetet och hur vi kan hitta innovativa lösningar för avtalsuppföljningar i våra leveranskejdor men även hur vi kan dela resultat mellan länder.
 
Offentlig upphandling - ett viktigt verktyg för att främja hållbar utveckling

Ett av resultaten från OECD:s rapport är att upphandlande myndigheter finner det utmanande att arbeta strategiskt med att integrera hållbarhetsaspekter i upphandlingar.  Syftet med piloten är att stödja upphandlande myndigheter att lära sig hur riskbaserad due diligence kan fungera för dem i praktiken och i förlängningen öka användningen av upphandling som ett verktyg för att främja hållbar utveckling. Viktigt i arbetet är OECD: s vägledning för due diligence för hållbart företagande och OECD: s vägledning för due diligence för ansvarsfulla leveranskedjor inom kläd- och skoindustrin.

Elva länder medverkar och piloten kommer att slutföras i december i år. Under året kommer det att genomföras workshops var sjätte vecka, nya metoder för upphandling kommer att testas i praktiken mellan workshops och erfarenhet och verktyg kommer att delas mellan deltagarna i grupperna. En rapport kommer att sammanfatta pilotåret och erfarenheterna kommer att delas. Region Skåne och Region Örebro län kommer att dela erfarenheterna till samtliga regioner och även se om lärdomarna som skaffas från textilområdet kan vara applicerbara på övriga riskområden.
 
EmmaBratt
Foto: Emma Bratt, kontaktperson textil, hållbarhetssamordnare upphandling Region Örebro län
 
" Jag ser fram mot att delta i detta internationella pilot-projekt där vi har möjlighet att dela med oss av våra erfarenheter och lära oss av kollegor från andra europeiska länder, men även Australien, Canada och Colombia.
 
Ny rapport från OECD

OECD utgör ett viktigt forum för utbyte av medlemsländers erfarenheter och analyser av aktuella frågor inom ett stort antal politikområden. Under de senaste två åren har fokus ökat på frågan om hur offentlig upphandling kan bidra till hållbart företagande och därmed en hållbar utveckling. Programmet syftar till att kartlägga hur OECD:s medlemsländer integrerar social- och miljömässig hänsyn i upphandlingslagstiftning/policyers samt hur detta omsätts i praktiken hos statliga upphandlingsmyndigheter. Projektet syftar också till att skapa en plattform för erfarenhetsutbyte mellan medlemsländerna och pilotprojektet är en direkt fortsättning av programmet. I december publicerades rapporten Integrating Responsible Business Conduct through Public Procurement som pekar på att en majoritet av OECD:s medlemsländer har implementerat lagar och policyer. Däremot så saknas fortfarande ett systematiskt arbete med att identifiera hållbarhetsrisker i leveranskedjorna och att följa upp kraven utanför nationella gränser.
 
För mer information om projektet kontakta:
Anja Björnberg Ekstrand Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Emma Bratt Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Pauline Göthberg Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv