På agenda stod många inspirerande föreläsningar och goda exempel från regionernas arbete. Bland annat avslutades dagarna med att Marit Staaf, Elisabet Breti, Johanna Vöks presenterade projektet Giftfri sjukvård till barn.

Vikten av hållbar offentlig upphandling som verktyg lyftes vid ett flertal tillfällen under de båda dagarna till exempel i den första dagens avslutande Menti-fråga.

Vad ar det viktigaste du tar med dig fran idag

Vi tackar Region Jönköpings län för inspirerande och proffsigt genomförda dagar!

 

 

Katharina Högdin
Skrivet av: Katharina Högdin
Om författaren
Katharina Högdin arbetar som nationell miljöstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv