Under utbildningen gick vi bland annat in på djupet på Uppförandekodens olika delar, och diskuterade risker i leveranskdjor. Till exempel fick gruppen tillsammans försöka kartlägga kedjan för Västtrafiks elbussar samt identifiera potentiella risker kopplat till mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljö och anti-korruption. Därefter diskuterade vi regionernas arbete med att ta fram riskanalyser och handlingsplaner, samt den gemensamma modellen för uppföljning. Gruppen diskuterade sedan vad nästa steg är i Västtrafiks riskhanteringsarbete samt vilka risker som kan vara aktuella att prioritera i det fortsatta arbetet. Tack Västtrafik för en kul förmiddag med intressanta diskussioner!

 

Elbuss

https://www.vasttrafik.se/om-vasttrafik/nyhetsarkiv/160-nya-elbussar-nar-vasttrafik-storsatsar/

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv