Det nationella kansliet ska nu förstärkas med en person som ska arbeta med våra nationellt samordnade uppföljningar. Syftet är att kunna ge ännu mer stöd till regionerna i uppföljningar av leverantörers miljöprestanda samt deras arbete med social hållbarhet i leveranskedjorna. 

 

Personen ifråga kommer bland annat att ansvara för att stötta regionerna i att skicka ut och bedöma egenrapporteringsenkäter, samordna och projektleda kontorsrevisioner och fabriksrevisioner, samt ansvara för efterföljande åtgärdsarbete. Man kommer även att arbeta med utveckling av uppföljningsunderlag- och metodik samt tillsammans med oss på det nationella kansliet kontinuerligt vidareutveckla uppföljningsarbetet inom ramen för det nationella samarbetet för hållbar upphandling.

 

Är du rätt person för jobbet? Skicka in din ansökan till oss senast den 20:e oktober! Uppdragsbeskrivning och kompetenskrav hittar du här: https://www.aktuellhallbarhet.se/karriar/platsannons/hallbarhetscontroller-region-stockholm/

 

Logotyp med beskrivning 002

 

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv