Under dagen hölls föreläsningar om flera högaktuella frågor inom läkemedelsområdet. Exempel på ämnen som redovisades och diskuterades var läkemedelsutredningen (debatt), den nationella läkemedelsstrategin (Madeleine Wallding, Läkemedelsverket) och Danmarks arbete med regionala inköpsstrategier (Flemming Sonne, Amgros).
Vidare fick publiken lyssna till bl.a. föredrag om hur regionerna arbetar strategiskt med medicintekniska lösningar vid medicinsk behandling (Mårten Lindström, Region Jönköpings län) och innovativa partnerskap för att skapa mervärde (Jonas Claesson, Region Västerbotten).

Region E föredrog vilka hållbarhetskrav som ställs vid upphandling och vår modell för uppföljning inom det nationella samarbetet. Vad som gjorts på uppföljningsområdet specifikt för läkemedel redovisades översiktligt och också vilka aktiviteter som står på agendan framöver t.ex. utökat nordiskt samarbete och dialogmöten med bransch-organisationerna. Flera intressanta frågor kopplade till vårt arbete lyftes av både förskrivare och läkemedelsbolag.

Sammanfattningsvis var detta en mycket bra dag, som visade på både komplexitet och enorm potential i framtida arbete med läkemedelsfrågor i regionerna och att hållbarhetsfrågorna definitivt finns med på agendan för framtiden för samtliga aktörer som fanns på plats.

VGRLena.pgn

Foto: Lena Göransson Modigh, hållbarhetsansvarig, Koncerninköp, Västra Götalandsregionen

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv