Riskerna vid framställning av IT-produkter är många och väl kända. Det har länge rapporterats om risker för kränkningar av mänskliga rättigheter vid utvinning av metaller och konfliktmineraler som är nödvändiga inom IT-industrin. Det förekommer även barnarbete vid utvinning av guld i Fillipinerna, kränkningar av arbetares rättigheter inklusive migrantarbetare i fabriker i Asien och arbetare utsätts för skadliga kemikalier vid tillverkningen av it produkter.

Region Stockholm, som har det nationella ansvaret för riskområdet IT, delade med sig av sina erfarenheter och strategiska metoder för att ställa och följa upp sociala krav vid IT-upphandlingar. Exempelvis ställer de, utöver de obligatoriska kraven på hållbara leveranskedjor, utvärderingskriterier för att arbeta med särskilt utpekade risker. De har i nära dialog med industrin utvecklat utvärderingskriterier som premierar proaktiva leverantörer. Leverantörer som exempelvis kan uppvisa att de har en policy för konfliktmineraler och som kan redogöra för vilka kemikalier som används vid sammansättningen av datorer. Ytterligare utvärderingskrav handlar om möjligheter för arbetare till ökad påverkan genom organisering och att föra kollektiva förhandlingar vilket inte minst är en utmaning i Kina.

Björn Claesson från Electronics Watch presenterade sedan deras arbete. Organisationen arbetar utifrån en modell för uppföljningar där arbetstagare kan rapportera kränkningar men också involveras i det efterföljande arbetet. Electronics Watch grundades 2015 och har idag över 300 medlemmar. Medlemmarna består av upphandlande myndigheter från sju länder och Electronics Watch samarbetar med granskande organisationer som verkar lokalt i tillverkningsländer som Indonesien, Filipinerna, Nepal, Tjeckien, Storbritannien, Burma, Kina, Indien och Vietnam. Electronics Watch är därmed en organisation som samlar upphandlande myndigheter i arbetet med att ställa och följa upp krav på hållbara leveranskedjor. Samarbeten mellan upphandlande myndigheter är ett mer kostnadseffektivt sätt att bedriva arbetet då många myndigheter upphandlar från samma fabriker och det därmed finns stora möjligheter till samarbete och dela resultat.

Seminariet var en del av EU-finansierade projektet Make ICT Fair och ett flertal upphandlande myndigheter deltog.

ICTFair1jpgICTFiar2

Bild: Kathleen Mc Caughey Region Stockholm, Björn Claesson Electronics Watch samt Linda Scott Jacobsson SwedWatch

ICTFair3

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv