Jag anser att de är mycket viktiga instrument i regionernas upphandlingsarbete för att kunna göra ansvarsfulla produktval. Det finns standarder för en rad olika branscher och områden som är kvalitetssäkrade och där oberoende verifieringspartners granskar att kraven följs. Men det finns en uppsjö av andra certifieringar som har till syfte att vägleda företagens arbete med hållbart företagande. Som används för att kunna visa upp att företag lever upp till omgivningens krav och förväntningar. Men frågan är vad de egentligen innebär och om det finns någon verklighet bakom dessa certifieringar. Här kan du läsa mer om hur jag resonerar.

SIS

SIS driver och samordnar standardisering i Sverige. SIS är medlem och representerar Sverige i den europeiska standardiseringsorganisationen CEN och den globala organisationen ISO.

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv