Den storskaliga gruvnäringen i Filippinerna innebär stor miljöpåverkan som får sociala och ekonomiska konsekvenser för de lokalsamhällen som omger gruvorna. Protester och motstånd från lokalbefolkningar och urfolk möts ofta av våld, hot och förföljelse från både stat och företag. Filippinerna har blivit ett av världens farligaste länder för människorättsförsvarare och miljöaktivister (Global Witness rapport) där regimen driver en hårdför politik mot mänskliga rättigheter och där den militära närvaron bidrar till ökat våld i områdena där utvinningen sker. Filippinerna är en stor producent och exportör av mineraler som är vanliga i elektronik och IKT-produkter, så som koppar, guld, kobolt och nickel. Därmed finns en risk att mineraler som utvinns där hamnar i laptops, smartphones och annan elektronik som köps in av offentlig sektor.

Frances Quimpo, ansvarig för den ideella organisationen Center for Environmental Concerns (CEC) från Filippinerna gästar Sverige. Hennes organisation arbetar nära lokalsamhällen som drabbats av utvinningsindustrins konsekvenser och arbetar bland annat med att stärka lokalsamhällena för att försvara sina rättigheter och naturresurser. CEC är en del av det nationella nätverket Kalikasan, som bland annat samarbetar med Global Witness. Frances berättade om hur gruvnäringen påverkar lokalsamhällen och urfolk, situationen för människorättsförsvarare och miljöaktivister i en hotfull politisk kontext, samt CECs arbete.

Presentationen gavs inom projektet Make ICT Fair, som syftar till att förbättra arbets- och levnadsvillkor längs leverantörsleden för IKT-produkter. Make ICT Fair finansieras av EU Dear Programme, under Europeaid.

Frances

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv