Våra gemensamma dagar tillsammans är värdefulla då vi har möjlighet att diskutera gemensamma utmaningar och lösningar. Några korta reflektioner från dagen är att den regionala samordningen börjar hitta sin form. Samordningen har inneburit ökad effektivisering, fler uppföljningar och ökad kvalitet på de uppföljningar som görs.

Under dagen diskuterade vi även gruppens visioner. Bland annat vill man se en ökad samordning på EU-nivå. En annan vision är att hållbarhet i högre utsträckning ska bli en integrerad del av inköpsprocessen, något som särskilt betonades utav styrgruppen. Ett önskemål från gruppen är att vi gemensamt utvecklar nyckeltal och KPI:er för att kunna mäta framsteg och effekter.

Under onsdagen deltog det nationella kansliet på LFU:s årsmöte och berättade om det pågående arbetet inom ramen för den nationella samordningen för hållbar upphandling.

Två mycket givande dagar i samordningens tecken!

Skärmklipp

 

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv