Mycket spännande har hänt under året. Inte minst har Katharina Högdin börjat på sin tjänst som nationell miljösamordnare, och hon har under sina första månader tagit fram en verksamhetsplan för 2018 och påbörjat arbetet med att ta fram en behovsanalys och genomlysning inför kommande prioritering av arbetet på miljösidan.

Jag har varit i Pakistan och tittat på instrumenttillverkning och arbetar vidare med Region A för att integrera lärdomarna från resan i det fortsatta arbetet. Inom samtliga områden sker ett aktivt arbete med att genomföra revisioner. I region F till exempel påbörjar vi en pilot på vår nya nationella uppföljningsrutin och i Region B planeras en uppföljning på Broccoli i Spanien. I region E har man påbörjat flertalet uppföljningar på läkemedel och i Region H har man börjat titta på engångstextilier. Tillsammans med Upphandlingsmyndigheten uppdateras uppföljningsunderlag och vi håller på att ta fram en gemensam bedömningsmall.

Pauline har påbörjat arbetet med att ta fram en riskanalys för globala logistikkedjor och arbetar vidare med vår nationella anti-korruptionsstrategi. Hon har dessutom bland annat varit på FN-konferens och pratat om vårt nationella arbete med deltagare från över 40 länder.

Vi tar nu en paus och återkommer med bloggen den 20:e augusti. Trevlig sommar önskar det Nationella Kansliet!

 

daisies 798539 960 720

 

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv