Region Jönköpings län genomförde, inom ramen för det nationella samarbetet, en uppföljning av ett antal avtal för operations- och undersökningshandskar. De kontrollerade att leverantörerna levde upp till Sveriges landstings och regioners gemensamma uppförandekod. Region Jönköpings län gick också vidare och gjorde en fabriksrevision hos Bröderna Berners underleverantör i Malaysia.

Revisionen i fabriken pekade på 24 avvikelser varav 10 var så kallade ”major”, dvs den högsta på en tregradig skala. Avvikelserna omfattade bland annat övertid, diskriminering och tvångsarbete vilket inkluderade att arbetare sattes i skuld för att betala rekryteringsfirmor och att de fråntogs sina pass,. I dialog med leverantören krävde Region Jönköpings län en tydlig åtgärdsplan för att komma till rätta med avvikelserna.  Bröderna Berner och underleverantören tog avvikelserna på största allvar och vid den uppföljande revisionen hade samtliga förutom två avvikelser åtgärdats. En av de stora förändringarna var att underleverantören hade beslutat att anta rekryteringsavgifterna för migrantarbetare. Inte bara vid den reviderade fabriken utan vid alla sina fabriker. Fallet visar att hållbar upphandling kan få en stor effekt för arbetsförhållanden för de som tillverkar produkter till den svenska hälso- och sjukvården.

Ett stort tack till Sveriges Offentliga Inköpare för att ni uppmärksammar denna viktiga frågan för offentlig upphandling.

SOII

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv