Ett syfte med seminariet var att informera leverantörer om vad de sociala kraven innebär som landstingen och SKL Kommentus Inköpscentral ställer. Vi ville även förmedla att vi harmoniserar och koordinerar vårt arbete. Och framförallt – Vi vill ha dialog. Positiva förändringar sker i samverkan!

Pauline Göthberg och Peter Nohrstedt, hållbarhetschef SKL Kommentus, berättade om bakgrund och syfte med de gemensamt framtagna kontraktsvillkoren om social hållbarhet. Erika Ekman, revisor i Trossa AB, berättade hur en revision går till och vilken dokumentation och vilka processer som måste finnas på plats hos leverantören.

Vi hade ett fullbokat seminarium och bland leverantörerna fanns representanter från olika offentliga inköpsområden som läkemedel, förbrukningsvaror, kontorsmaterial, programvaror, hjälpmedel och litteratur. Vi tackar alla för mycket bra diskussioner om utmaningar och möjligheter med hållbar upphandling.

Nästa tillfälle för att delta vid ett av våra seminarium är Göteborg, 25 april (Clarion Hotel Post, Drottningtorget 10 ) och Malmö, 11 september (Elite Hotel Savoy, Norra Vallgatan 62) Detta tillfälle kommer även att webbsändas live på webben. Anmälan kan du göra här.

 

Roadshow1804

Foto: Peter Nohrstedt Hållbarhetschef SKL Kommentus, Erika Ekman revisor Trossa samt Pauline Göthberg.

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv