Under årets första kvartal har det nationella kansliet lagt fokus på att runda av 2017 och blicka framåt tillsammans med expertgruppen och kontaktpersoner. Under kick-offen den 15:e februari satte vi planerna för uppföljningsåret 2018 och pratade om hur vi ska göra effektivare uppföljningar. Arbetet med att uppdatera uppföljningsunderlaget fortskrider och vi ser fram emot att skicka ut det första utkastet på remiss i april. Dessutom har vi arbetat vidare med vår nationella anti-korruptionsstrategi och arbetat med kriterier för både IT och läkemedel. Vi har dessutom planerat en resa till Pakistan för att besöka instrumenttillverkare tillsammans med Sykehusinnkjop i Norge, som går av stapeln i slutet på april. Inte minst så har vi anställt en ny miljösamordnare som vi ser fram emot att välkomna till det nationella kansliet den 16:e april!

 

bild kaniner

Glad Påsk önskar det Nationella Kansliet! 

 

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv