Under 2017 genomfördes 41 st revisioner, varav 3 stycken var fabriksrevisioner. Målet för 2018 är att genomföra fler uppföljningar och effektivisera samordningen. Dessutom ska vi uppdatera våra rutiner, såväl nationella som regionala, för att bland annat säkerställa att information och resultat sprids vidare ut i organisationerna.

Samtliga expertgruppsmedlemmar och kontaktpersoner medverkade och deltog engagerat i diskussionerna kring det fortsatta arbetet. Ambitionsnivån i nätverket är hög och vi ser fram emot att följa och stötta uppföljningsarbetet under 2018.

Ett stort tack till alla deltagare och ett stort tack till Karin Lonaeus för en mycket väl arrangerad dag!

WS4

WS183WS2WS1

 

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv