Läkemedelsrester i vatten är ett problem som har uppmärksammats alltmer. Ett stort problem är utsläpp vid tillverkning av läkemedel och ökad antibiotikaresistens. Enligt det svenska förmånssystemet där man byter ut läkemedel mot ett generiskt billigare alternativ tas ingen hänsyn till tillverkningsprocessen. Den europeiska läkemedelsregleringen (Good Manufacturing Practice) och den svenska ersättningsmodellen tar därmed inte hänsyn till risker kopplade till tillverkning. Däremot kan landstingen och regionerna vid offentlig upphandling agera genom att ställa krav. Här har Västra Götalandsregionen det samordnade nationella ansvaret för att ställa och följa upp både miljö och sociala krav vid upphandling av läkemedel. Apoteket Hjärtat berättade att även de har börjat ställa miljökrav på receptfria läkemedel.

SIWI iOS

Maria-Teresa Bejarano, SIDA,  Lina Andersson hållbarhetsansvarig Mylan, Cecilia de Pedro Hållbarhetschef Apotek Hjärtat, Pauline Göthberg, Anna Zorzet ReAct Uppsala Universitet.

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv