SPLC är en ideell organisation med säte i USA vars syfte är att stötta såväl inköpare som leverantörer i arbetet med att verka för en hållbar utveckling genom hållbar upphandling. SPLC grundades 2013 och har 180 medlemmar som gemensamt upphandlar för mer än 200 miljarder dollar/år. Andra organisationer som också fick pris i år är HP, Hilton, State of New York, State of California och TCO Development.

Till alla er som trott. På allting som vi gjort.

Vill ni följa med oss västerut?

Till alla dom som korsat Atlanten. Visat att det går.

Världen tittar på. Ändå från New Delhi till Moskva.

När vi vinner pris (gräver guld) i USA.”

(Glenmark, Eriksson, Strömstedt).

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv