År 2015 publicerade SwedWatch rapporten ”Trapped in the Kitchen of the World. Rapporten pekade på att migrantarbetares rättigheter kränktes I fabriker som exporterar kyckling till den svenska marknaden – såväl privat som offentlig. De utpekade kycklingfarmerna fanns i Thailand och i intervjuer med migrantarbetare från Burma och Kambodja framgick att de sattes i skuld till rekryteringsföretag, de fråntogs sina id-handlingar och att barnarbete förekom.

Med anledning av rapporten inledde vi tillsammans med SKL Kommentus en avtalsuppföljning för att kontrollera att de sociala krav vi ställer efterlevs. Vi beslutade att genomföra fabriksrevisioner i Thailand, Litauen och i Danmark. Vi beslutade även att delta som observatörer vid revisionen i Thailand. Vid besöket i Bangkok träffade vi även Solidarity Center (en människorättsorganisation), SERC (en av Thailands största fackförening), den svenska och danska ambassaden samt två av Thailands största livsmedelsproducenter.

Resultaten av vår revision pekade på positiva observationer som gratis boende och subventionerade måltider. Det fanns även avvikelser vad gäller systematiskt felaktig utbetalning av lön, att migrantarbetare fick betala höga rekryteringsavgifter samt hälsa- och säkerhetsaspekter. Leverantören har tagit fram en åtgärdsplan som vi följer upp.

Rapporten och revisionsrapporterna kommer snart att publiceras.

SOI2JPGSOI3

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv