Först ut var tre talare från textil- och it-branschen. Henrik Lindholm, hållbarhetsansvarig på Sandqvist, la förra året fram sin licentiat-avhandling om kemikaliehantering vid tillverkning av textilier i utvecklingsländer. Han har studerat hur effektiva existerande metoder för att ställa och följa upp krav egentligen är? Svaret var tydligt. Att enbart, som är vanligt, skicka ut en uppförandekod för leverantörer att skriva under bidrar inte till någon förändring. Inte heller att genomföra enstaka stickprov/audits. Det som skapar mer långsiktig förändring är kontinuerliga uppföljningar och andra kapacitetsutvecklande insatser.

 

Nästa talare var Christina Muljade, Filippa K:s hållbarhetskoordinator, som berättade om resultaten från SIWIs gemensamma projekt med svenska modeföretag. Inom ramen för samarbetet har man tagit fram resurseffektiva metoder vid textilframställning. Christina Muljade berättade att de fabriker som hade investerat i nya arbetssätt för att minska vattenanvändningen och energiåtgång hade en avkastning på investerat kapital om 80 procent. Projektet visar att en investering i hållbarhet kan vara en tydlig förutsättning för lönsamhet, inte bara en kostnad.

Sören Enholm, vd på TCO Development, berättade om de arbetar med att certifiera olika typer av it produkter. TCO arbetar med kemikalieanvändning och jobbar mycket med att efterfråga kemikalier som har en mindre negativ påverkan och en ”tillåtslista” snarare än en förbudslista. TCOs fokus är på ett livscykelperspektiv och att genomföra oberoende granskningar av de företag som vill bli certifierade.


Vi fick även höra om två exempel från läkemedelsbranschen. Helena Wadsten, hållbarhetsansvarig på Astra, berättade exempelvis att all tillverkning av läkemedel inte sker i utvecklingsländer som Kina och Indien. I Astras fall tillverkas cirka 40 procent i Sverige. Övriga läkemedel tillverkas framförallt i Europa och USA. Sverige är också lanseringsställe för Astras alla nya läkemedel. Astra arbetar systematiskt med både effektiv rening och att hitta säkra gränsvärden. Gränsvärden som kontrolleras även hos underleverantörer. Astra kommunicerar också om allt arbete som görs inom hållbarhetsområdet vilket man kan läsa mer om här.


Hanna Flygar från Apotek Hjärtat berättade om deras nya miljömärkning av OTC-läkemedel dvs. de läkemedel du kan köpa utan recept. För att få Hjärtats miljömärkning krävs tre saker; att läkemedelsbolaget har gjort en hållbarhetsredovisning enligt GRI (Global Reporting Initiative), att redovisningen är externt reviderad samt att företaget är medlem av PSCI, ett branschinitiativ för hållbara läkemedelsföretag. Det är en utmaning att hitta kriterier för att miljömärka läkemedelsbolag och Hanna sa ödmjukt att märkningen behöver utvecklas. Men, samtidigt måste man våga börja för att få till en förändring. Här kan du få mer information om den nya märkningen.

FullSizeRender 006HjärtatTCO

Foto: Henrik Lindholm, Hanna Flygar och Sören Enholm

Seminariet avslutades med ett rundabordssamtal med alla deltagare. Ett stort tack till SIWI för initiativet och en intressant förmiddag.

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv